Πλαίσιο υλοποίησης των στόχων

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι του Συλλόγου…

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Συλλόγου απαραίτητη είναι

… η συμμετοχή των Επιστημόνων της Πληροφορικής και

… ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με την Εκπαίδευση,

… είτε αυτοί βρίσκονται στον Ακαδημαϊκό και είτε στην Σχολική Εκπαίδευση.

Αλλά όχι μόνο. Χρειαζόμαστε τους Παιδαγωγούς, τους Φιλόσοφους, τους Ιστορικούς αλλά και γενικότερα τους Επιστήμονες, διότι οι Επιστήμες επηρεάζονται και επηρεάζουν την Επιστήμη της Πληροφορικής και την επίδραση της στον κόσμο μας.

Χρειαζόμαστε επίσης τα Ερευνητικά Ιδρύματα αλλά και τα Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Πληροφορικής για να προσφέρουν ενημέρωση στην σύγχρονη έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων.

Δεν χρειαζόμαστε όμως μόνο τους Επιστήμονες. Χρειαζόμαστε τα Παιδιά, τους Εφήβους, τους Πολίτες και τις Συλλογικότητες τους

  • για να θέτουν τα ερωτήματα που εκφράζουν οι ανάγκες τους και
  • να στηρίζουν τις δράσεις με όποιον τρόπο μπορούν.

Χρειαζόμαστε Ιδρύματα και Θεσμούς για συνέργειες και υποστήριξη.

Χρειαζόμαστε την Κεντρική, Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για συνεργασία και Υποστήριξη.