Κατηγορίες
Erasmus+ Υλικό

Υλικό blended learning

Υλικό με site δημιουργίας ή εύρεσης διαδραστικού υλικού

https://docs.google.com/document/d/1QuaUNXQ4ZYDcUcHl4Piyjofa_tICUAA5/edit?usp=sharing&ouid=112640182903554697799&rtpof=true&sd=true

Οδηγίες για το demo μάθημα μικτής μάθησης του powerpoint (Ενότητα μαθήματος στην Python)

Στο πρώτο βήμα πατήστε  continue μετά που θα μπείτε στο Link του qrcode και βάλτε username —>xatsalaki@gmail.com και password–>seminars2023 για να δείτε το βίντεο.
Βήμα 2 –> Κάντε τη διαδραστική δραστηριότητα μέχρι την 9 διαφάνεια , πατήστε στα κουμπάκια της κάθε διαφάνειας να κάνετε τις ασκήσεις.

Βήμα 3–>Παίξτε το παιχνίδι πάνω σε αυτά που μάθατε

Βήμα 4–>Κάντε την ομαδική εργασία στην τάξη, μοιράζοντας σχετικό φύλλο εργασίας.


Μετατροπή του ψηφιακού βιβλίου του μαθήματος σε διαδραστικό βιβλίο μέσω του liveworksheets.com, καθώς και δημιουργία διαδραστικών φύλλων εργασίας για το μάθημα 

Βίντεο – tutorial για το πως μπορούν να δημιουργήσουν υλικό στο liveworksheets.com https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc&ab_channel=liveworksheets.com

Simpleshow δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης για το μάθημα μας απλά με copy paste το κείμενο της θεωρίας του μαθήματος.

https://simpleshow.com/
Tutorial video –>https://www.youtube.com/watch?v=ifefo7Sddck&ab_channel=mmrhslibrary