Κατηγορίες
Erasmus+ Υλικό

Σεμινάριο Τεχνικές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

Κατηγορίες
Erasmus+ Υλικό

Σεμινάριο Digital Game-Based Learning and Augmented Reality for Schools

Σύνδεσμοι:

Κατηγορίες
Erasmus+ Υλικό

Σεμινάριο 3in1: ICT, Augmented Reality and 3D Printing

Σύνδεσμοι:

Κατηγορίες
Erasmus+ Υλικό

Σεμινάριο Game Based Learning and Gamification

Σύνδεσμοι:

Κατηγορίες
Erasmus+

Περιγραφή σχεδίου

Περιγραφή σχεδίου με τίτλο «Πληροφορική και Ψηφιακή Δημιουργικότητα για Όλους» και κωδικό “2020-1-EL01-KA104-078317” το οποίο επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Erasmus+
Διάρκεια 2 έτη (έως 30/11/2022)


Ο κόσμος και η ζωή μας ενσωματώνει τεχνολογία με ρυθμούς πρωτοφανείς στην ιστορία του ανθρώπου. Καθημερινά -ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε- παίρνουμε αποφάσεις χρησιμοποιώντας αλγορίθμους, που αναπτύσσονται από την Επιστήμη της Πληροφορικής:

1. Η απάντηση που παίρνουμε όταν αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Πως επιλέγεται από τις χιλιάδες δυνατές επιλογές να εμφανιστεί πρώτη και στην πρώτη σελίδα της αναζήτησης; Αυτό καθορίζει κάποιες από τις αποφάσεις μας; (Πού και Πώς θα πάμε; Ποιο βιβλίο ή ποιο εστιατόριο θα διαλέξουμε Μέχρι του τι γνώμη διαμορφώνουμε για ένα θέμα;)

2. Πόσο ασφαλές είναι να κάνουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές; Η ασφάλεια αυτή έχει κάποιες προϋποθέσεις;

3. Τι συμβαίνει όταν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο προσωπικών πληροφοριών; Μήπως αυτό μπορεί να καθορίσει την πληροφόρησή μας από τα ηλεκτρονικά –και όχι μόνο- μέσα, που χρησιμοποιούμε καθημερινά;

a. Το τι θα αγοράσουμε;

b. Το τι θα σπουδάσουν τα παιδιά μας; αλλά ακόμα και

c. Το τι θα ψηφίσουμε και

d. Ποιος θα κυβερνάει τον κόσμο;

Πόσο αλήθεια είναι αυτό;

Η επιστήμη όμως της Πληροφορικής και η Τεχνολογία της, δημιουργεί επίσης και συνεχώς νέους τρόπους:

1. για να Επικοινωνούμε,

2. να Συνεργαζόμαστε,

3. να Επιλύουμε Προβλήματα Διεπιστημονικά αλλά και

4. να Εκφραζόμαστε και να Δημιουργούμε Τέχνη χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και μεθόδους.

Σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο εκπαιδευτικό τοπίο στην Ελλάδα, κάθε φορέας, ακόμη και για λόγους επιβίωσης, πρέπει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται συνέχεια. Έτσι είναι αναγκαία η άμεση ενσωμάτωση αλλαγών, δεξιοτήτων και αλλαγών που θα προκύψουν από αυτό το σχέδιο. Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τις νέες μεθόδους που συνάντησαν και να τις “πολλαπλασιάσουν” στα μέλη του Συλλόγου και να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή διδασκαλία τους. Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι να δημιουργηθεί εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με δημιουργικά εργαλεία μάθησης και ομαλής διαπολιτισμικής ενσωμάτωσης και ένα πλάνο δράσης για τη διάδοση του ψηφιακού γραμματισμού. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί απαιτείται να αναπτύξει μια συστημική προσέγγιση που περιλαμβάνει ταυτόχρονες δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα:

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οποιασδήποτε βαθμίδας μπορούν να είναι επιτυχή αν καθοδηγούνται από ώριμους, ικανούς και υπεύθυνους ενήλικες με την ικανότητα να αντανακλούν τα πιστεύω τους και να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους. Έτσι είναι ζωτικής σημασίας η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην κατεύθυνση της επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης.

Οι καταρτίσεις προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό είναι οι εξής:

Σλοβενία – Communication Skills Enhancement – Ljubljlana (Νοέμβριος 2022) (6 ημέρες -2 Μέλη)

Ένας δομημένος κύκλος μαθημάτων που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις εργασίας μέσα σε έναν οργανισμό. Βασίζεται στην Transactional analysis, θεωρία επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να μεταφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ερωτήσεις και διλήμματα στην επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Με διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους θα αναγνωρίζουν τα δικά τους μοτίβα επικοινωνίας, θα αναπτύσσουν τεχνικές παροχής ανατροφοδότησης και θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα ψυχολογικά παιχνίδια.

Τουρκία- 3 in 1: ICT tools, Augmented Reality and 3D printing (Ιούλιος 2022) (5 ημέρες – 2 Μέλη)

Ένας δομημένος κύκλος μαθημάτων για τον εμπλουτισμό των εκπαιδευόμενων με πρωτοπόρα διδακτικά εργαλεία της Τεχνολογίας, την Επαυξημένη Πραγματικότητα και την Τρισδιάστατη Εκτύπωση και Σχεδίαση.

Τσεχία Game Based Learning – Gamification (Ιούλιος 2022) (5 ημέρες – 2 Μέλη)

Ένας δομημένος κύκλος μαθημάτων που παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώση σχετικά με τον Προγραμματισμό, την Ρομποτική και την 3D σχεδίαση αλλά με χρήση μεθόδων διδασκαλίας που αναπτύσσουν τη λογική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ο στόχος είναι η προώθηση πρακτικών, συνεργατικών και παιγνιωδών στρατηγικών διδασκαλίας προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργοποίηση των μαθητών, η διαδικασία ατομικής μάθησης και ιδιαίτερα να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Κύπρος – Innovative Teaching Methods for Powerful Learning: Blended Learning & Flipped Classroom (Σεπτέμβριος 2022) (5 ημέρες – 2 Μέλη)

Ένας δομημένος κύκλος μαθημάτων που αποτελεί μια εισαγωγή των συμμετεχόντων σε 6 τομείς καινοτόμων παιδαγωγικών τεχνικών δίνοντας έμφαση στην Μικτή Μάθηση και την Αντίστροφη Τάξη και στην πρακτική εφαρμογή τους. Επίσης θα αναλυθούν οι προκλήσεις της υλοποίησης της Μικτής Μάθησης στο διδακτικό περιβάλλον και των δυσκολιών που θα εμφανιστούν. Το σεμινάριο έχει σκοπό να διευρύνει την διδακτική προοπτική κάθε εκπαιδευτικού και να κινητοποιήσει τους μαθητές. Πρόκειται για άμεση εφαρμογή της μεθόδου “Learning by doing” μέσω ποικίλων συνεργατικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Γερμανία STEAM Education for a Reality Oriented and Fun Learning Environment (Ιούνιος 2022) (6 ημέρες – 2 Μέλη)

Ένας δομημένος κύκλος μαθημάτων για το STEAM (Science, Technology, Engineering, Art&Design and Math) το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που μεταφέρει τον πραγματικό κόσμο στην τάξη συνδέοντας διαφορετικά αντικείμενα μαζί με ένα τρόπο συσχέτισης μεταξύ τους αλλά και με τον πραγματικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Το STEAM είναι το δεύτερο βήμα μετά το STEM, το οποίο ενσωματώνει καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες και διαδικασίες σκέψης κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Η εκπαίδευση STEAM παρέχει την ευκαιρία της διδασκαλίας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον δείχνοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των αντικειμένων διδασκαλίας και του πραγματικού κόσμου, αυξάνοντας την αίσθηση του κινήτρου, της αυτοπραγμάτωσης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα εξερευνήσουν ασκήσεις τύπου STEAM όπου ως καινοτόμοι/δημιουργοί θα εργάζονται συνεργατικά σε ανοικτά περιβάλλοντα εργασίας, διαμοιράζοντας ιδέες μεταξύ τους σε ένα διεθνές πλαίσιο, προσπαθώντας να ερευνήσουν θέματα επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζονται μέσω μιας δράσης STEAM. Ο κύκλος μαθημάτων θα παραθέσει μια σειρά από χειροπιαστές δραστηριότητες για την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και για ομαδικές συζητήσει και πρακτικές σχεδιαστικού τρόπου σκέψης έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο STEAM όταν θα επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους.

Το υλικό μικτής μάθησης και ψηφιακού γραμματισμού που θα δημιουργηθεί από τους συνεργάτες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και των επιτόπιων παρακολουθήσεων θα διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη για άμεση χρήση μέσα και έξω από την τάξη.

Κατηγορίες
Erasmus+

Πληροφορική και Ψηφιακή Δημιουργικότητα για Όλες και Όλους: Επιμορφωτικά εργαστήρια

Ο Σύλλογος ΨηφιΔα σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Κρήτης και με την υποστήριξη του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, του 1ου Ε.Κ Ηρακλείου, του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου, του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου, του σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και του Δημοτικού Σχολείου Καλεσσών διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών εργαστηρίων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου 2020-1-EL01-KA104-078317 με τίτλο «Πληροφορική και Ψηφιακή Δημιουργικότητα για Όλους» το οποίο επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ :

Θέμα: Μεικτή εκπαίδευση – Ανεστραμμένη τάξη
Τόπος: Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
Χρόνος: Σάββατο 12 Νοεμβρίου 10.30-13:30
Απαιτούμενα από τους συμμετέχοντες: ακουστικά κινητού ή άλλα για υπολογιστή.

Δείτε εδώ σχετικό υλικό από το επιμορφωτικό εργαστήριο.

Θέμα: Μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι με την αξιοποίηση του υπολογιστή
Επιμορφωτές: Ελευθέριος Τζαγκαράκης, Γεώργιος Πανσεληνάς
Τόπος: 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
Χρόνος: Σάββατο 19 Νοεμβρίου 10.00-13:00

Θέμα: Ψηφιακή δημιουργικότητα στην εκπαίδευση, εικονική πραγματικότητα και 3D εκτύπωση
Επιμορφωτές: Ιωάννης Διαμαντάκης, Ιωάννης Φαρσάρης
Τόπος: 1ο Ε.Κ Ηρακλείου (3ος όροφος)
Χρόνος: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, ώρα 18:00-21:00

Θέμα: Μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι
Επιμορφωτές: Φωτεινή Συλιγάρδου, Τζωρμπατζάκης Αλέξης
Τόπος: 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
Χρόνος: Σάββατο 26 Νοεμβρίου,  ώρα 10:00-13:00 

Θέμα: Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας
Επιμορφωτές: Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Αλέξανδρος Ρονιώτης
Τόπος: 1ο Ε.Κ Ηρακλείου (3ος όροφος)
Χρόνος: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ώρα 17:00-20:00

Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά και δωρεάν για όλες και όλους.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα ή περισσότερα από αυτά παρακαλώ να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα έως 48 ώρες πριν την έναρξη του εργαστηρίου (μπορούν να τη συμπληρώσουν πολλές φορές ή μια για όλα τα εργαστήρια):

https://forms.gle/dmz1yYfAZKwqKpYQ6

Τα δεδομένα που θα συλλεγούν  από τη συγκεκριμένη φόρμα εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες οργάνωσης των συγκεκριμένων εργαστηρίων.

Οι συμμετέχοντες καθώς και οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν με email έως 46 ώρες πριν την έναρξη του εργαστηρίου.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με βάση την ημερομηνία εγγραφής.

Οι συμμετέχοντες σε περίπτωση ακύρωσης πρέπει να ενημερώσουν άμεσα στο psifida.codic@gmail.com τουλάχιστον 24 ώρες πριν την διεξαγωγή του εργαστηρίου προκειμένου να ενημερωθούν οι επιλαχόντες. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες δεν χάνουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε επόμενο εργαστήριο του Συλλόγου ΨηφιΔα.

Κατηγορίες
Erasmus+ Υλικό

Υλικό blended learning

Υλικό με site δημιουργίας ή εύρεσης διαδραστικού υλικού

https://docs.google.com/document/d/1QuaUNXQ4ZYDcUcHl4Piyjofa_tICUAA5/edit?usp=sharing&ouid=112640182903554697799&rtpof=true&sd=true

Οδηγίες για το demo μάθημα μικτής μάθησης του powerpoint (Ενότητα μαθήματος στην Python)

Στο πρώτο βήμα πατήστε  continue μετά που θα μπείτε στο Link του qrcode και βάλτε username —>xatsalaki@gmail.com και password–>seminars2023 για να δείτε το βίντεο.
Βήμα 2 –> Κάντε τη διαδραστική δραστηριότητα μέχρι την 9 διαφάνεια , πατήστε στα κουμπάκια της κάθε διαφάνειας να κάνετε τις ασκήσεις.

Βήμα 3–>Παίξτε το παιχνίδι πάνω σε αυτά που μάθατε

Βήμα 4–>Κάντε την ομαδική εργασία στην τάξη, μοιράζοντας σχετικό φύλλο εργασίας.


Μετατροπή του ψηφιακού βιβλίου του μαθήματος σε διαδραστικό βιβλίο μέσω του liveworksheets.com, καθώς και δημιουργία διαδραστικών φύλλων εργασίας για το μάθημα 

Βίντεο – tutorial για το πως μπορούν να δημιουργήσουν υλικό στο liveworksheets.com https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc&ab_channel=liveworksheets.com

Simpleshow δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης για το μάθημα μας απλά με copy paste το κείμενο της θεωρίας του μαθήματος.

https://simpleshow.com/
Tutorial video –>https://www.youtube.com/watch?v=ifefo7Sddck&ab_channel=mmrhslibrary